PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tentang

PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid

PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid sebagai lembaga penyedia informasi

senantiasa berupaya untuk menjadi sumber referensi terkemuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan baik bidang keislaman maupun bidang-bidang umum untuk keperluan akademik dan riset ilmiah.

Statistika

7,819

Judul

11,727

Eksemplar

3,186

Member

13,691

Transaksi

Fasilitas

Ruang Baca

Ruang baca bersih, nyaman dan kondusif

Selengkapnya

Ruang Pertemuan

Ruang pertemuan dapat digunakan untuk diskusi dan presentasi.

Selengkapnya

Ruang Penyimpanan

Pengunjung dapat menitipkan barang bawaan nya ke ruang penyimpanan.

Selengkapnya

Mushola

Pengunjung dapat melaksanakan ibadah di mushola di lingkup perpustakaan.

Selengkapnya

Internet

Tersedia internet wifi dan fasilitas komputer yang terhubung internet.

Selengkapnya

Pustakawan Ramah & Kompeten

Pustakawan yang ramah dan kompeten melayani pengunjung mencari informasi.

Selengkapnya

Ingin Mendaftar Jadi Anggota.

Nikmati berbagai fasilitas dari PERPUSTAKAAN Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Untuk pendaftarn online Isi form online berikut

Buku Baru

 • Al-qowa'idul Fiqhiyyah ingdal ibadiyyah dirosah nadzoriyah tahliliyah ta'ashiliah tathbiqiyah (Juz 4)
  Al-qowa'idul ...
 • Al-qowa'idul Fiqhiyyah ingdal ibadiyyah dirosah nadzoriyah tahliliyah ta'ashiliah tathbiqiyah (Juz 3)
  Al-qowa'idul ...
 • Daurul jaisyul' 'iraqi
  Daurul jaisyul' ' ...
 • Nisabul islam : sirotul imam Abu Ayub Wa'il bin Ayyub Aal Khudromi
  Nisabul islam : ...
 • Bidaatul Haqqa
  Bidaatul Haqqa ...
 • Nahwu al muyassai
  Nahwu al muyassai ...
 • Attashiilou fil fara'id
  Attashiilou fil fara ...
 • Ahkam Al-qanun Al-tijari Filfiqhi Al-ibadi (Juz 3)
  Ahkam Al-qanun Al- ...
 • Bayanu as-astarul ijtihad wattajdid: fii tanmiyakil mujtami'ah islam
  Bayanu as-astarul ...
 • Hukmul Baralti min Musattibil Kabiirah
  Hukmul Baralti min ...
 • Rasailul imam jabir bin zaid al azdi
  Rasailul imam jabir ...
 • Al-qowaidul fiqhiyah indal ibadiyah (Juz 1)
  Al-qowaidul fiqhiyah ...

Link Repository

Pustaka Digital Internasional

Berikut link E-Jurnal, E-Book , dan E-Lib Internasional. Silahkan klik tab disamping, klik logo nya untuk menuju website Pustaka Digital Internasional

Punya kritik , saran , pesan harapan ?